Timeplaner
Her kan du laste ned oppdatert timeplan for skoleåret 2022-2023.
Dette er første versjon - det kan komme små endringer i løpet av året.
Oppdatert 28.06.2022.
 
 
Filter 
Nr. Dokumenter Lastet ned MB Laget Endret
1 10.kl-timeplan
655 0.481976 06.01.2021 28.06.2022
2 2.kl-timeplan
1251 0.382419 13.08.2019 28.06.2022
3 3.kl-timeplan
602 0.413374 06.01.2021 28.06.2022
4 4.kl-timeplan
569 0.439129 06.01.2021 28.06.2022
5 5.kl-timeplan
664 0.472592 06.01.2021 28.06.2022
6 6.kl-timeplan
728 0.409243 06.01.2021 28.06.2022
7 7.kl-timeplan
708 0.401829 06.01.2021 28.06.2022
8 8.kl-timeplan
677 0.44936 06.01.2021 28.06.2022
9 9.kl-timeplan
604 0.463193 06.01.2021 28.06.2022
10 Timeplan ringetider
1037 0.045602 15.08.2018 02.09.2020
Forsiden | Timeplaner