Timeplaner
Her kan du laste ned oppdatert timeplan for inneværende skoleår. Ringetider er dokument nr 11.
 
Timeplaner for 2019-2020 kommer i august.
Nr. Dokumenter
1 02.kl-timeplan
2 03.kl-timeplan
3 04.kl-timeplan
4 05.kl-timeplan
5 06.kl-timeplan
6 07.kl-timeplan
7 08.kl-timeplan
8 09.kl-timeplan
9 10.kl-timeplan
10 Timeplan ringetider
Forsiden