Fritidshjemmet - SFO

mange-barn

Steinerskolens skolefritidsordning er et tilbud for barn fra 1. kl og oppover.

Vi har morgentilbud fra kl 7.30 frem til skoledagen begynner kl 08.40, med utetid fra 08.30. Ettermiddagsøkta starter når barna er ferdige på skolen, og holder åpent til 16.30. Vi følger skolens åpningstider når det gjelder fridager og ferier, men holder åpent høst- og vinterferie samt to uker før skolestart. Ved nok påmeldte er det også et tilbud i to uker etter skoleslutt på våren mot ekstra betaling.

Det er mulig å benytte seg av dagbarnordning for de som kun har behov for SFO en gang i blant, eller halv plass for et begrenset antall ukedager. Barna får servert et godt måltid mat hver dag, tilberedt fra grunnen på kjøkkenet, og det er tydelig populært å sitte rundt bordet og skravle og spise.

Vi er opptatt av ikke å styre barnas dag for mye, men vil at barna på SFO selv skal få bestemme hva den skal brukes til. Barnas frie aktivitet er et område det i dag må settes av plass til. Hovedaktiviteten hos oss er derfor fri lek ute og inne i gode omgivelser med voksne som gir trygghet og omsorg. Fritidsbarna er ofte i hallen og leker seg, f.eks med sirkusutstyret.

Birgitt Ribbrock og Rita Navickiene jobber fast på fritidshjemmet. Se info i årboken.

Direkte telefonnummer til fritids er 3279 2197, eller mobil 9483 7676 - bruk gjerne SMS

Innmeldingsskjema - Fritidshjemmet <-klikk lenke

 Foreldrebetaling fra høsten 2021:

Hel plass

Halv plass

Tidligplass (morgen eller kl 13)

kr 2 521,00

kr 1 400,00

kr 523,00

Hver dag i følge skoleruten

5 til 10 timer per uke, fordelt på maks. 3 dager per uke.

Opp til 4 timer per uke, benyttet før kl. 14 (uten mat)

4 ferieuker inkludert (høst, vinter, 2 uker før skolestart)

Ferieuker ikke inkludert, dagplass i feriene 262 kr

Ferieuker ikke inkludert, dagplass i feriene 262 kr

SFO-tider er kl. 07.30 – 08.30 og kl. 13.00 – 16.30, i skolens ferier kl. 08.00 – 15.30 (se skoleruten).

Oppsigelsestiden er inneværende måned pluss én måned, dette gjelder også endring av plass. Dagplass i hverdagene koster 177 kr.

Fra høsten 2021 blir det mullighet for å søke om redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Søknaden sendes skolen, med dokumentasjon. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til dette, men de har en budsjettramme som kan begrense totalstønaden.

 

 
Forsiden | Skolen | Fritidshjemmet - SFO