Fritidshjemmet - SFO

mange-barn

Steinerskolens skolefritidsordning er et tilbud for barn fra 1. klasse og oppover.

Vi har morgentilbud fra kl 7.30 frem til skoledagen begynner kl 08.40, med utetid fra 08.30. Ettermiddagsøkta starter når barna er ferdige på skolen, og holder åpent til 16.30. Vi følger skolens åpningstider når det gjelder fridager og ferier, men holder åpent høst- og vinterferie samt to uker før skolestart. Ved nok påmeldte er det også et tilbud i to uker etter skoleslutt på våren mot ekstra betaling.

Det er mulig å benytte seg av dagbarnordning for de som kun har behov for SFO en gang i blant, eller halv plass for et begrenset antall ukedager. Barna får servert et godt måltid mat hver dag, tilberedt fra grunnen på kjøkkenet, og det er tydelig populært å sitte rundt bordet og skravle og spise.

Vi er opptatt av ikke å styre barnas dag for mye, men vil at barna på SFO selv skal få bestemme hva den skal brukes til. Barnas frie aktivitet er et område det i dag må settes av plass til. Hovedaktiviteten hos oss er derfor fri lek ute og inne i gode omgivelser med voksne som gir trygghet og omsorg. Fritidsbarna er ofte i hallen og leker seg, f.eks med sirkusutstyret.

Birgitt Ribbrock jobber fast på fritidshjemmet. Se info i årboken.

Direkte telefonnummer til fritids er 3279 2197, eller mobil 9483 7676 - bruk gjerne SMS

Innmeldingsskjema - Fritidshjemmet <-klikk lenke

 Foreldrebetaling SFO fra høsten 2022:

Hel plass

Halv plass

Tidligplass (morgen eller kl 13)

kr 2 657,00

kr 1 476,00

kr 551,00

Hver dag i følge skoleruten

5 til 10 timer per uke, fordelt på maks. 3 dager per uke.

Opp til 4 timer per uke, benyttet før kl. 14 (uten mat)

4 ferieuker inkludert (høst, vinter, 2 uker før skolestart)

Ferieuker ikke inkludert, dagplass i feriene 276 kr

Ferieuker ikke inkludert, dagplass i feriene 276 kr

SFO-tider er kl. 07.30 – 08.30 og kl. 13.00 – 16.30, i skolens ferier kl. 08.00 – 15.30 (se skoleruten).

Oppsigelsestiden er inneværende måned pluss én måned, dette gjelder også endring av plass. Dagplass i hverdagene koster 187 kr.

12 timer gratis SFO på 1. trinn
Fra høsten 2022 får alle 1. klassinger ved frittstående skoler tilbud om gratis SFO 12 timer pr. uke, støttet av Utdanningsdirektoratet. Dette tilsvarer halv plass hos oss (10 t/u), pluss 2 timer pr. uke.
For hel plass betaler 1. klassingene 885 kr/mnd, som er full pris minus prisen for 12 t/u.


Tilskudd til redusert foreldrebetaling på SFO for 1.-4.trinn
Denne tilskuddsordningen gjelder redusert foreldrebetaling i SFO ved frittstående grunnskoler. De offentlige grunnskolene er lovpålagt å tilby redusert foreldrebetaling ved SFO med bakgrunn i at en SFO-plass maksimalt skal utgjøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. De frittstående grunnskolene er ikke lovpålagt å ha redusert foreldrebetaling i SFO med bakgrunn i husstandens samlede inntekt. Denne nye tilskuddsordningen legger til rette for at de frittstående grunnskolene med egen SFO skal kunne tilby tilsvarende redusert foreldrebetaling i SFO som de offentlige skolene har, hvis de ønsker dette. Steinerskolen i Hurum tilbyr dette.

Forskrift til opplæringsloven §§ 1B-1 og 1B-2 omtaler redusert foreldrebetaling for elever på 1.- 4. trinn i den offentlige skolen:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Se også info her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-private-skoler/tilskudd-til-redusert-foreldrebetaling-i-sfo-ved-frittstaende-grunnskoler/

 
Forsiden | Skolen | Fritidshjemmet - SFO