Steinerskolenes Foreldreforbund

 
Hva er Steinerskolenes Foreldreforbund?
 
De fleste foreldre i norske steinerskoler er medlemmer i Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF). Medlemskapet tegnes gjennom skolens foreldreforening, og alle foreldreforeningene er medlemmer så nær som Steinerskolen i Trondheim og Oslo by Steinerskole.
Driften av foreldreforbundet dekkes gjennom medlemskap som betales med kr. 250,- i året pr. familie. Foreldreforbundet har en daglig leder i 100 % stilling, og et styre som møtes ca fem ganger i året. Foreldreforbundets øverste organ er Landsmøtet, som avholdes i mars hvert år. Dit inviteres to representanter fra alle medlemsskolene.
 
Hva gjør Steinerskolenes Foreldreforbund?
  • Vi bistår enkeltforeldre med informasjon og råd vedrørende foreldrerollen i steinerskolen. Det kan dreie seg om spørsmål i forhold til pedagogikk, læreres kompetanse, foreldrebetaling eller dialog med skolen.
  • Vi hjelper foreldreforeningen ved den enkelte skole med enkeltsaker eller med foreldrearbeidet generelt, f. eks. økonomi, dialog, dugnadsarbeid og markeder.
  • Vi samarbeider med Steinerskoleforbundet og er foreldrenes stemme i møte med media og i saker som nasjonale prøver, læreplaner, privatskoleloven, økonomi og utvikling av skolene.
  • Vi samarbeider med Rudolf Steinerhøyskolen om å styrke lærerutdanningen.
  • Vi bidrar med informasjon, nettverk og råd vedr. markedsføring av steinerskolen.
 
Kontaktinfo:
Daglig leder: Hilde Lengali, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ,  tlf: 97 13 23 13
Styreleder: Kjersti Kristengård, Nesodden, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Hjemmeside: www.foreldrene.no
 
Forsiden | Foreldre | Steinerskolenes Foreldreforbund