INNTAKSREGLEMENT FOR STEINERSKOLEN I HURUM

Steinerskolen i Hurum er godkjent av Utdanningsdepartementet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Første klassetrinn er samlokalisert med Askeladden Steinerbarnehage.

Steinerskolen i Hurum har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak ved offentlige skoler, jf. friskolelova § 3-1.

SØKNADSFRISTER

1. klasse:
Søknadsfrist for 1. klasse er
1. mars samme år som skolestart. For sent innkomne søknader vil vurderes om det er ledig kapasitet. Kapasiteten i 1. klasse vurderes i forhold til plass og bemanning ved Askeladden Steinerbarnehage, og fastsettes av styret i forkant av søknadsfristen.

2.-10. klasse:
Det er ingen søknadsfrist i 2.-10. klasse. Inntaket gjøres løpende ved kapasitet.

Om skolens kapasitet:
Skolen har godkjenning for 150 elever.
Styret kan dessuten fatte vedtak om midlertidig inntaksstopp i enkelte klassetrinn for å oppfylle kravene i opplæringslovas § 9a-1 om elevenes skolemiljø.

PRIORITERINGSKRITERIER I TILFELLE OVERSØKING:

 1. Barn av medarbeidere ved Steinerskolen i Hurum og Askeladden Steinerbarnehage

 2. Barn med søsken ved Steinerskolen i Hurum

 3. Barn som har plass på andre steinerskoler, eller som går i en steinerbarnehage

 4. Dersom søkerne stiller likt etter disse kriteriene, benyttes loddtrekning.

SØKNADSSKJEMA
Skolens søknadsskjema skal benyttes. Skjemaet ligger på skolens hjemmeside: hurum.steinerskolen.no.

SØKNADSBEHANDLING
Når skolen mottar søknaden, blir den registrert og bekreftet mottatt av skolen. Hvis søkeren fyller vilkårene for inntak ved offentlige skoler (jf. friskolelova § 3-1) og det er ledig kapasitet på klassetrinnet, vil søknaden bli innvilget. Foresatte og søkerens hjemkommune får melding om inntak.

Er klassetrinnet fullt, sendes det ut standardbrev om avslag, med tilbud om å stå på venteliste. Ventelisten gjelder ut det skoleåret det søkes for. Etter friskolelova § 3-1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage sendes til skolen, og endelig klageinstans er fylkesmannen i Buskerud.

 

Informasjon om betaling av skoleplass
Den månedlige satsen settes av styret og er fra høsten 2016 følgende:
 • 1. barn barnetrinn (1.-7.kl): 1.834 kr
 • 1. barn ungdomstrinn (8.-10.kl): 1.864 kr
 • 2. barn: 1.100 kr
 • 3. barn: 775 kr
 • 4. barn: 0 kr
 • For foreldre med vanskelig økonomi kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Dette må gjøres hvert år direkte til daglig leder for skolen, se årboken for mer informasjon og/eller ta kontakt med daglig leder.
 • Sfo-plass kommer i tillegg, denne koster 1.890 kr per måned, dagplass kr 150. Innmeldingsskjema for skolefritidsordningen må fylles ut.
 • For ungdomstrinnet tilbyr vi varm, økologisk skolemat for 430 kr per måned.
 • Vi krever inn penger for 11 måneder i året (ikke juli) i like rater. Hvert år må avtale om skolepenger mm. sendes inn til skolen snarest mulig etter skolestart.
 
Forsiden | Søk om plass - info