Eurytmi på Steinerskolen

eurytmi-638x270

Eurytmi er et bevegelsesfag som vi har i alle klasser på Steinerskolen. Eurytmi betyr vakker/harmonisk bevegelse.

Eurytmien prøver å understøtte de andre fagene på skolen og tar ofte opp de temaene som det blir arbeidet med i hovedfagsperiodene.

Eurytmien er bevegelser til dikt, musikk og rytme. I diktet er det som regel lydene og rytmen som er viktig. Til musikk gjør vi tonehøyde, toner, intervaller, rytme og takt. Dette er elementer som stegres i vanskelighetsgrad og presisjon etter som elevene blir eldre. Vi arbeider også mye med konsentrasjonsøvelser og koordinasjon som igjen styrker  tenkningen. I våre dager hvor barn ofte tilbringer mye tid foran en skjerm, er eurytmien en del av den motvekt vi kan gi.

I andre klasse når barna begynner på skolen, er eurytmitimene lekfulle. Det er rytmer med fingre, hender, armer, føtter og ben og vi går og hopper til kjente eventyr og vers. Den rette og den krumme linje blir hele tiden øvet. Slik kan man si at eurytmien er en fysisk metamorfose av formtegning som vi også har i alle klasser på Steinerskolen, men som i syvende klasse går over til å bli geometri. Dette skjer også i eurytmitimene, hvor elevene må lære seg å gå de geometriske figurene i rommet. Elevene får etter hvert en rombevissthet, og kan med letthet bevege seg i alle retninger, dette styrker igjen orienteringssansen.

Eurytmien prøver også og følge barnets utvikling på alle nivåer, også det sjelelige. Når de når puberteten, gjør vi mange av eurytmiøvelsene med en kobberstav. I  denne perioden av livet kan det føles trygt å ha kobberstaven i hånden, så føler man seg kanskje ikke så ”naken” når man beveger seg (det er jo staven som gjør jobben). Musikken forandrer seg også, den blir gjerne mer mollstemt og høytidelig.
Noe av det viktigste i eurytmitimene er å kunne samarbeide. Hvis en av elevene melder seg ut og lar sitt eget ego ødelegge for resten av klassen, blir det kanskje umulig å gjennomføre en felles oppgave. Men når en klasse samarbeider godt og drar i samme retning, skaper man noe.  De merker at de får til noe sammen som klasse, de kan ubevisst føle hvordan det styrker dem som gruppe, og det gjør dem godt.
 
Forsiden | Skolen | Eurytmi