FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets ArbeidsUtvalg. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU fungerer som et styre for foreldrerådet, der alle foreldre kan påvirke avgjørelsene gjennom sin klasserepresentant.

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

- bli godt kjent med skolens virksomhet

- bli kjent med skolens ledelse

- bli kjent med andre foreldre

- bidra til kvalitetsutvikling av skolen

- bidra til en bedre skolehverdag for elevene

FAU organiserer en del aktiviteter ved skolen, og tjener penger som går til formål som kommer barna til gode. De som har et prosjekt de vil søke midler til, finner søknadsskjema under "FAU referater-info-skjema". Søknadsfrist: 1. desember og 1. april (For budsjett under 5000,- vil søknader behandles ved første FAU-møte)

Se mer om foreldrearbeid og FAU her. (ekstern lenke)

Møtedatoer for 2021-2022, alle kl 18.30:
Mandag 30. aug
Mandag 27. sept
Mandag 29. nov
Mandag 24. jan
Mandag 14. mars
Mandag 30. mai

Klassenes representanter til arbeidsutvalget for 2021-2022:
(meld rettelser til post.hurum () steinerskolen.no)
 
Barnehagen: ?
1. klasse: ?
2. klasse: Eivind Tolo
3. klasse: Lotte Amland
4. klasse: Johan Cairns / Iva Pospisil
5. klasse: Marije Houtenbos
6. klasse: Freddy Huizinga
7. klasse: Karola Nagel / Inge Moen
8. klasse: Mandy Dähn
9. klasse: Maureen van den Bogaardt / Cecilie Giørtz
10. klasse: Kamilla Rolfsjord / Linda Holt

Ledervervene for 2021-2022:
Leder: Freddy Huizinga
Skolestyre rep: Marianne Bakkerud (5.kl)
Sekretær: Maureen van den Bogaardt
Kasserer: Morten Rosmer (4./6.kl)

 

 
 
Forsiden | Foreldre | Årets FAU