FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

- bli godt kjent med skolens virksomhet

- bli kjent med skolens ledelse

- bli kjent med andre foreldre

- bidra til kvalitetsutvikling av skolen

- bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

FAU organiserer en del aktiviteter ved skolen, og tjener litt penger som går til formål som kommer barna til gode. De som har et prosjekt de vil søke midler til, finner søknadsskjema under "FAU referater-info-skjema".

Se mer om foreldrearbeid og FAU her. (ekstern lenke)

Klassenes representanter til arbeidsutvalget for 2018/2019:

1. klasse:

2. klasse: Marianne Bakkerud
       vara: Martin Becks

3. klasse: Morten Rosmer
       vara:

4. klasse: Sverre Økshoff Elshaug
       vara:

5. klasse: Ane Aasland
       vara:

6. klasse: Cecilie Giørtz
       vara: Radka Jensen

7. klasse: Anette Sørum
       vara:

8. klasse:
       vara:

9. klasse: Hilde Brenna
       vara:

10. klasse: Kirstin Steinat
         vara:

FAU-leder: Michiel van der Geest
Sekretær: Ane Aasland
Kasserer: Morten Rosmer

 
Forsiden | Foreldre | Årets FAU