Hva er en Steinerskole?


garden-sommer
 • Steinerskolen er en allmenn konfesjonsfri skole tilgjengelig for alle uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Den er et faglig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, basert på Rudolf Steiners pedagogiske impulser og ideer om barnets utvikling.
 • Den første Steinerskolen ble grunnlagt i Stuttgart i 1919. Siden 1926 har Steinerskolebevegelsen vært etablert også i vårt land.
  Steinerpedagogiske skoler og barnehager har vært den største og mest innflytelsesrike alternative pedagogiske impuls i Norge.
 • Steinerskolen er en skole hvor avstanden mellom ideal og virkelighet ikke forblir uoverstigelig, hvor hele mennesket taes med i læringsprosessen og barna både får utviklet seg som medmenneske og samtidig ivaretatt sin individuelle begavelse.
 • Steinerskolen er en skole uten lærebøker, men med muntlig formidling og elevens egen bearbeiding som basis for læringen. Bearbeidingen skjer både gjennom ulik kunstnerisk aktivitet, bevegelse og skriving av egne tekster. Både hode, hjerte og kropp involveres i læringsprosessen.
 • Steinerskolen ønsker å ivareta interessen og motivasjonen for å lære i større grad enn kun å fylle opp med målbare kvanta av kunnskap.
 • Derfor er skolen karakter og eksamensfri. Prøver spiller en langt mindre rolle hos oss enn i offentlig skole.
 • Vurderingen vi gir er en langt mer omfattende beskrivelse av elevens prestasjoner, arbeidsvaner, interesse og motivasjon enn det et karaktersystem kan synliggjøre.
 • Steinerskolen har som den eneste alternative skolen i Norge blitt godkjent helt og holdent basert på sin egen læreplan. Her beskrives innholdet og målene for hvert klassetrinn på grunnskole og videregårende nivå.
 • Elever fra Steinerskoler er likestilt og like kvalifisert til høyere utdanning og offentlig videregående opplæring som elever fra vanlig skole.
Om du vil vite mer kan du laste ned dette heftet. Her har du 11 gode grunner til å velge Steinerskolen for ditt barn!
 
Forsiden | Hva er en Steinerskole? | Kort om Steinerskolen